Concursul de Matematică Zrínyi Ilona

De mai bine de douăzeci de ani, fundaţia MATEGYE din UNGARIA , organizează Concursul Internaţional de Matematică „Zrínyi Ilona” pentru elevii din clasele II – XII, vorbitori de limbă maghiară din România, Serbia, Slovacia, Ucraina și Germania.

Concursul are două etape – etapa județeană care are loc, întotdeauna, în penultima zi din luna februarie, între orele 15 – 16.30, simultan în toate țările. Etapa judeteană apare  în Calendarul  Concursurilor Interjudeţene / Regionale şcolare , fãrã finanţare M.E.N.  la Concursuri în limbile  minoritãţilor . Etapa finală are loc în Ungaria, în luna aprilie deoarece concursul este unul transfrontalier cu elevi din România, Serbia, Slovacia, Ucraina și Germania.  La această etapă, sunt invitați cei mai buni  4 elevi cărora fundația le finanțează transportul, cazarea, masa și participarea la diverse programe recreative și excursii.

Din anul 1999, Școala Gimnazială Nr. 15 Brașov , a fost desemnată organizatoarea concursului,  iar d-na prof. Szilveszter  Hajnalka organizator și coordonator județean . Anual numărul elevilor a fost în creștere , astfel a fost necesară crearea a încă două centre unul la Liceul Teoretic Zajzoni Rab István , pentru elevii din municipiul Săcele  și altul, la Colegiul Național Áprily Lajos , Brașov pentru elevii claselor IX. – XII.

Concursul este accesibil tuturor elevilor cunoscători ai limbii maghiare din clasa a II-a și până în clasa a XII-a. Se pot înscrie un număr nelimitat de elevi și se acceptă înscrierea elevilor și din afara graniţelor. Aceștia trebuie să înțeleagă cerințele deoarece testele nu sunt traduse, ele fiind unice.  

În judeţul Brașov, în fiecare an şcolar se înscriu în jur de  586 de elevi.

Data limită de înscriere este luna noiembrie și înregistrarea în concurs se face numai prin internet la adresa: www.mategye.hu. Nu se acceptă înscrierea prin poştă sau email. Pentru înscriere este necesar doar un cod de acces.

Premierea elevilor pentru etapa județeană are loc în martie și sunt premiaţi primii 6 elevi pe nivel de studiu, profesorii coordonatori și învăţătorii lor. Diplomele sunt  trimise  din Ungaria .

Concursul are drept scop promovarea matematicii în rândul elevilor, iar testele de tip grilă sunt realizate în așa fel încât vizează gândirea logică a acestora .

Concurenţii claselor a II-a, a III-a și a IV-a au la dispoziţie 60 de minute și au de rezolvat 25 de probleme, elevii claselor a V-a și a VI-a pot rezolva în maxim 75 de minute cele 25 de probleme, iar elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a1dispun de 90 de minute pentru rezolvarea a 30 probleme. Fiecare problemă are 5 răspunsuri posibile (A, B, C, D şi E), dintre care doar una este corectă. Pe pagina de cod a răspunsurilor se notează X  în căsuţa corespunzătoare răspunsului corect, dar cu pix albastru închis sau negru, în mod clar, fără corecturi. Răspunsurile corectate sau răspunsurile multiple se consideră răspuns greşit. Dacă la o problemă nu se dă răspuns, atunci ea nu se consideră greşită. Pe pagina de coduri trebuie lăsată liberă poziţia corespunzătoare. La concurs nu se pot folosi, niciun fel de instrumente ajutătoare. Calculele se pot efectua pe ciornele date. La final se predă doar pagina cu răspunsuri. Punctajul obţinut se calculează cu formula 4 ·  H – R + F, unde H – este numărul răspunsurilor corecte, R – nr. răspunsurilor greşite, iar F – nr. total de probleme date la concurs.

Prof. Szilveszter  Hajnalka

Leave a Reply

Name *
Email *
Website