Anunț concurs pentru post contractual

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 , cu sediul în BRAȘOV, stradaMIHAI VITEAZUL. nr.100, județul BRAȘOV, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – INGRIJITOR-FEMEIE SERVICI post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – STUDII MINIME

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –  nu se solicită.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă în data de 29.10.2021 , ora 10.00, la sediul instituției;            
  • proba practică în data de 29.10.2021, ora 11.00, la sediul instituției;
  • proba interviu în data de 29.10.2021 , ora 12.00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: secretariat, telefon 0268/424405

Leave a Reply

Name *
Email *
Website