Criterii specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în etapa de pretransfer – an școlar 2022-2023

Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante, constituite la nivelul unității de învățământ, pentru anul școlar 2022-2023, în etapa de pretransfer, a fost stabilit ca și criteriu specific inspecția la clasă, cu nota minim 9 (nouă).

Fișa de evaluare a lecției utilizate în cadrul inspecției la clasă este conform anexei 5 din cadrul Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar an școlar 2022-2023.

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website