ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE ETAPA LOCALĂ, ANUL ȘCOLAR 2022-2023

             Olimpiada Națională de Istorie, etapa locală, se va desfășura vineri, 10.02.2023 ora 13.30, în următoarele centre:

  • zona Brașov, la Școala Gimnazială Nr.15 Brașov;
  • zona Codlea, la Liceul Teoretic „Ioan Pascu” Codlea;
  • zona Făgăraș, la Colegiul Național „Doamna Stanca” Făgăraș;
  • zona Rupea, la Liceul „Șt.O.Iosif” Rupea;
  • zona Zărnești, la Școala Gimnazială Nr.1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.

             Elevii vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 12.50-13.20, pe baza carnetului de elev cu fotografia elevului și viza pe anul școlar în curs, precum și cu respectarea tuturor normelor/ regulilor, în vigoare, referitoare la organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare.

             Baremele de evaluare și notare vor fi afișate în centrele de concurs. 

             Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3035/ 2012, cu modificările și completările ulterioare și cu aplicarea criteriilor înscrise în Regulamentul Specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Istorie, Nr.25879/ 23.02.2022.

             Punctajul minim care trebuie să fie obținut de către elevi la etapa locală pentru a se califica la etapa județeană, este de 70 de puncte (nota minimă obţinută-7,00). 

             Rezultatele obținute la etapa județeană vor fi afișate în centrele de concurs, în data de 10.03.2022. 

             Contestațiile se depun la secretariatele din centrele de concurs, luni 13.02.2022, în intervalul orar 12.00 – 15.00. 

             Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3035/ 2012, cu modificările și completările ulterioare.              

             În cadrul diferitelor etape ale olimpiadei, sunt admise contestaţiile în cazul în care între nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 5 puncte, în cazul sistemului de notare de la 0 la 100 puncte, respectiv 0,50 puncte pentru punctajul transformat în notă. Contestaţiile sunt considerate admise atât prin creştere, cât şi prin scădere. Notele acordate de comisiile de contestaţii, la oricare etapă a olimpiadei, sunt definitive.

             Orice comunicare de la Ministerul Educației, care modifică precizările anterioare, va fi imediat transmisă către unitățile școlare și aplicată.

Inspector școlar,

Prof.Dr. Ciprian-Gabriel ȘANDOR

Leave a Reply

Name *
Email *
Website