PROGRAMA OLIMPIADEI DE ISTORIE 2023

Clasa a VIII-a: Burebista și Decebal, cucerirea Daciei de către romani; Dacia romană.

Romanizare. Creștinism; Așezarea slavilor la sudul Dunării; Romanitatea Orientală; Poporul român, popor romanic; Primele forme de organizare statală; Statele medievale în spațiul românesc: Transilvania, Țara Românească, Moldova, Dobrogea; Spațiul românesc și politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul.

Clasa a IX-a:  Popoare și spații în antichitate, cu toate problemele de atins; Forme de organizare politică în antichitate, cu toate problemele de atins; Moștenirea culturală a antichității, cu toate problemele de atins; Marile religii, probleme de atins: Iudaismul. Creștinismul. Islamul.

Clasa a X-a: Epoca luminilor, cu toate problemele de atins; Organizarea statelor moderne, cu toate problemele de atins; Țările Române și problema orientală, cu toate problemele de atins; Relațiile internaționale în secolul al XIX-lea, cu toate problemele de atins; Anul 1848 în Europa, cu toate problemele de atins.

Clasa a XI-a: Europa și lumea în secolul XX, probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare), Cultura română-cultura europeană, România și Europa în secolul al XXlea; Economie și societate în lumea postbelică, probleme de atins: Migrații în lumea contemporană, Viața privată și viața publică, Economie rurală-economie urbană în România.    

Clasa a XII-a: Romanitatea românilor în viziunea istoricilor; Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII); Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității; Constituțiile din România.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website