Viziunea – Misiunea

VIZIZUNEA

Şcoala pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că “educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul” (Platon)

MISIUNEA ȘCOLII

Asigurarea unei educaţii de calitate, conform standardelor europene,  pentru dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili, capabili a se adapta la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare.

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili, deplin conştienţi de propria lor valoare.

Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind interes pentru nevoile comunităţii locale şi regionale.

Dorim promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor şi asigurăm părinţii că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.

Dorim pentru elevii noştri:

  • o educaţie conform standardelor europene;
  • adaptare la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare;
  • un procent de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu gimnazial de peste 90%;
  • capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
  • performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ;
  • cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator.

Viziunea  şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii omului de mâine şi constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor pentru învăţământul liceal, precum şi însuşirea de către  elevi a sistemului valorilor culturale, morale şi etice, necesare unei raportări eficiente la cerinţele unei societăţi în permanentă schimbare.